top of page
Rectangle.png

БИЗНЕСИЙН ЦАХИМ ХАРИЛЦААНЫ ШИНЭ ОРЧИН

SMART HUB

unnamed (1).gif
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ТӨВЛӨРСӨН БУС МЭДЭЭЛЭЛ

Smart Hub -н блокчейн сүлжээ бүр нь Анхдагч байгууллага болон Гишүүн байгууллага гэсэн хоёр ангиллын хэрэглэгчидтэй байна. Блокчейн сүлжээний мэдээлэл бүртгэх нэгж буюу Node -үүдийг Анхдагч болон Гишүүн байгууллагууд хуваан эзэмшинэ. Smart Hub систем дэх бизнесийн харилцааны мэдээллүүд нь тус хуваан эзэмшсэн Node -үүдийн хоорондох зөвшилцлийн алгоритмын дагуу блокчейн сүлжээнд бүртгэгдэнэ. Блокчейн сүлжээнд оролцож буй байгууллагууд нь хувийн мэдээллээ Hyperledger Fabric блокчейн технологийн өндөр нууцлал бүхий мэдээлэл хуваалцах аргачлалыг ашиглан бие даан удирдана.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
Decentralized Data.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

БАТАЛГААЖСАН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Permissioned.png

Smart Hub нь төвлөрсөн бус зарчмаар ажиллах бөгөөд хэрэглэгч төвтэй систем юм. Хэрэглэгч байгууллагууд нь тухайн блокчейн сүлжээндээ хэнийг урих эсэхээ өөрсдөө шийдэх бөгөөд шинээр элсэж буй гишүүний оролцох эрхийг өмнөх гишүүд нь баталгаажуулдаг. Ингэснээр үл таних гаднын этгээд сүлжээнд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, мэдээлэл гадагшаа алдагдах, худал мэдээлэл оруулсан этгээд хариуцлагаас зайлсхийх зэргээс сэргийлнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

Smart Hub нь олон нийтийн сүлжээний апплейкшнүүдийн адил нэг хуудсанд бүгдийг багтаасан дээрээс доош нь гүйлгэх зарчмаар мэдээллээ харах энгийн загвартай. Тиймээс хэн ямар мэдээллийг хэзээ оруулсан эсэхийг харах, бусдын оруулсан мэдээлэл дээр саналаа үлдээх зэрэг нь танд танил санагдах бөгөөд хэрэглэхэд хялбар байх болно.  Харин олон нийтийн сүлжээнээс ялгаатай нь таны бусадтай хуваалцсан мэдээлэл блокчейн сүлжээнд бүртгэгдэх бөгөөд нэгэнт орсон мэдээлэл нь устгагдах боломжгүй. Тиймээс аливаа мэдээллийг оруулахдаа талууд илүү хариуцлагатай хандах нь зүйтэй.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
SImple 1.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ОЛОН ТӨРЛИЙН ОРЧИНД ТААРУУЛАН ӨӨРЧЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

Customizable.png

Smart Hub системээр солилцох дата, мэдээллийн загварыг төрөл бүрийн бизнесийн онцлогт тааруулан өөрчлөх боломжтой. Smart Hub систем нь дата, мэдээллийн загвар  зохиох функцийг өөртөө агуулсан бөгөөд хэрэглэгч нар нь түүнийг ашиглах боломжтой. Анхдагч байгууллага нь аливаа блокчейн сүлжээг үүсгэхдээ тухайн бизнесийн орчны онцлогт тааруулан дата, мэдээллийн загварыг зохиож, тус загвар дээрээ бусад Гишүүн байгууллагуудынхаа саналыг блокчейн сүлжээний зарчмаар авч болно.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ЦАГ ТУХАЙД НЬ САНУУЛГА ИЛГЭЭХ

Smart Hub системд бусад оролцогчид аливаа бичиг баримт болон мэдээлэл оруулах, батлах, санал бичих, мэдрэгч төхөөрөмжүүдээс дохио ирэх зэрэгт хэрэглэгчийн гар утсанд болон э-шууданд тус системээс цаг тухайд нь сануулга илгээх боломжтой. Ингэснээр тухайн хэрэглэгч цаг алдалгүй хариу үйлдэл үзүүлж, мэдээллийн хоцрогдлоос үүдэлтэй хүнд суртал болон маргааныг арилгана.

Notify.png

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ЮМСЫН ИНТЕРНЭТ (IOT) ХОЛБОЛТ

IoT.png

Юмсын интернэт (IoT) мэдрэгч төхөөрөмжүүдийг Smart Hub системтэй холбоход хялбар бөгөөд “ОБОРТЕК” төслийн зүгээс мэдрэгч төхөөрөмжүүдийг хэрэглэгчдэдээ илгээх, шаардлагатай тохиолдолд тухайн бизнесийн орчинд нь суурилуулах үйлчилгээг үзүүлнэ. “ОБОРТЕК” төслийн баг нь IoT mехнологи хөгжүүлэх чиглэлээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг компаниудтай хамтран ажиллаж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

play-button.png
19746%20%5BConverted%5D-01_edited.png

ТУН УДАХГҮЙ

ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШН

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙГ МӨШГӨХ СИСТЕМ

ГИШҮҮДИЙГ ҮНЭЛЭХ ОНООНЫ СИСТЕМ

MARKETPLACE

БОЛОН БУСАД

bottom of page