top of page
OBOR LOGO copy.png
Төлбөрийн хөнгөлөлт
Smart Hub системийн хэрэглээний төлбөрийн тодорхой хувьд хөнгөлөлт эдлэх зарчмаар OBOT токеныг ашиглах боломжтой. “ОБОРТЕК” төсөл тухайн хөнгөлөлтөд хүлээн авсан токеныг дараах байдлаар зарцуулна:
-  Токен шатаах 5%,
-  Маркетинг, ашгийн бус үйл ажиллагаа, платформ хөгжүүлэлт 95%.
contract (1) copy.png
Гэрээний урамшуулал
Smart Hub системийн хэрэглэгчид нь гэрээнийхээ санхүүжилтийн тодорхой хувийг OBOT токен болгон хөрвүүлж, блокчейнд суурилсан ухаалаг дундын (эскроу) гэрээнд бонус хэлбэрээр байршуулна. Улмаар хоёр талын гэрээний гүйцэтгэлийн алхмууд тодорхой нөхцөлүүдийг хангасан эсэх нь Smart Hub системийн блокчейн сүлжээнд бүртгэгдэж, нөгөө талаар баталгаажсан тохиолдолд дээрх ухаалаг дундын гэрээнд байршиж буй OBOT токен гэрээний нөхцөлөө гүйцэд биелүүлсэн талд автоматаар шилжинэ. Энэ нь ямар нэг дундын зуучлагчгүйгээр Smart Hub системд блокчейны ухаалаг гэрээ (smart contract)-н зарчмаар автоматаар хийгдэх боломжтой.
crowdfunding copy.png
Хамтын санхүүжилт

Smart Hub системийг тодорхой хугацаанд ашиглан, бизнесийн харилцааны түүх үүсгэж, үнэлгээ/онооны түвшин нь зохих шаардлагыг хангасан байгууллагууд OBOT токен эзэмшигчдийн дунд санхүүжилтийн аян зарлах боломжийг нээнэ. Тухайн санхүүжилтийг OBOT токен-оор хийх боломжтой бөгөөд цугларсан санхүүжилт нь Smart Hub системд дахь тухайн байгууллагын бизнесийн гүйцэтгэлээс хамаарч шат дараалалтайгаар ухаалаг гэрээ (smart contract) -н зарчмаар автоматаар олгогдох боломжтой.

blockchain (1) copy.png
Харилцан үйлчилгээ үзүүлэх
Smart Hub системийн сүлжээ нь блокчейн дээр суурилсан төвлөрсөн бус экосистем бөгөөд хэрэглэгчид нь тухайн орчинд зуучлагчийн оролцоогүйгээр бие биедээ үйлчилгээ үзүүлэх, хариуд нь OBOT токеноо хоорондоо солилцох, бартер хийх боломжтой.
rating (1) copy.png
Гишүүдийн  урамшуулал
Smart Hub системд үнэн зөв мэдээлэл тогтмол оруулдаг, гэрээний гүйцэтгэлээ сайн биелүүлдэг, үргэлж идэвхтэй бөгөөд тууштай байдаг хэрэглэгчдийг тус системийн блокчэйн сүлжээн дэх мэдээлэл болон түүхэд нь үндэслэн олон талаар оноо/үнэлгээ өгөх болно. Тодорхой оноо/үнэлгээний түвшинд хүрсэн хэрэглэгчдийг OBOT токеноор урамшуулна.
flags copy.png
Засаглал
Тус системийн хэрэглэгч байгууллагууд нь OBOT токеныг хадгалаж буй хэмжээнээсээ хамаарч өөрсдийн үүсгэсэн блокчейн сүлжээндээ шинэ гишүүдийг элсүүлэх, системийн орчинд хамтран ажиллах, солилцох мэдээллийн загвар стандарт зэрэгтэй холбоотой бодлогыг тодорхойлоход саналаа өгөх боломжтой болно.
burn-(1).png
Шатаалт 5%
"Smart Hub" платформын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хүлээн авсан OBOT токены гүйлгээ бүрийн 5%-г шатаана.
money-saving copy.png
Өгөөж 12%
OBOT токеноо хадгалаад (staking) жилийн 12 хүртэлх хувийн өгөөж хүртээрэй (өгөөжийн хувь өөрчлөгдөх боломжтой).
like.png
Урамшуулал 5%
OBOT токены нийт нийлүүлэлтийн 5%-г маркетинг болон хэрэглэгчийн цар хүрээг тэлэх зорилгоор урамшуулалын үйл ажиллагаанд зарцуулна.
230,000,000 OBOT
ЗАХ ЗЭЭЛД ЭРГЭЛДЭЖ БУЙ
70,000,000 OBOT
Small_padlock.png
ТҮГЖЭЭТЭЙ
300,000,000 OBOT
НИЙТ НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ ХЭМЖЭЭ
Certik_LOGO.png
Legal
opinion
RT_PNG.png
39501128-e66e2a18-4d6d-11e8-9e16-88655102da6c.png
coingecko-branding-guide-4f5245361f7a47478fa54c2c57808a9e05d31ac7ca498ab189a3827d6000e22b.
800px-Uniswap_Logo_and_Wordmark.svg.png
logo.png
probit.png
bottom of page